ALV 2022

Beste leden van Lopersgroep Brandevoort,

Het bestuur van Lopersgroep Brandevoort nodigt je uit voor de ALV op woensdag 20 juli a.s. om 20.30 uur.

Intussen heb je per email de agenda en de notulen van de vorige vergadering ontvangen.

Mocht er behoefte zijn om een agendapunt toe te voegen, dan is hier extra gelegenheid voor om deze schriftelijk in te dienen tot uiterlijk maandag 11 juli a.s.. 

Er is de mogelijkheid om iemand te machtigen om namens jou te stemmen. Dat doe je door een mailtje te sturen aan het bestuur waarin je iemand volmacht geeft. Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

N.a.v. een gesprek met onze commissie nieuwe bestuursleden, wil het bestuur graag benadrukken dat ieder lid zich kandidaat kan stellen voor een bestuursfunctie. Het “benaderd worden” voor een bestuursfunctie is zeker geen vereiste en is een pure noodgreep vanuit het bestuur bij het uitblijven van vrijwillige voordrachten. Zie ook artikel 5.4 en artikel 5.5 in ons Huishoudelijk Regelement.

Wij stellen het erg op prijs als je aanwezig bent tijdens de ALV.

Met vriendelijke groet,

Wouter Kuijpers

Secretaris Lopersgroep Brandevoort