Welkom nieuwe leden

Correspondentie-adres:

Sportpark Brandevoort 1, 5706 KG Helmond

Rabo Helmond BIC : RABONL2U

IBAN : NL98 RABO 0101 4852 20

www.lopersgroepbrandevoort.nl

info@lopersgroepbrandevoort.nl


Beste nieuwe loper en wandelaar bij Lopersgroep Brandevoort,


Welkom bij onze vereniging. De 3 hardlooptrainingen worden gegeven op maandag- en woensdagavond om 19:00 uur en op zaterdagmorgen om 09:15 uur. De trainingen duren ca. 1 uur en 15 minuten.

De wandeltrainingen worden gegeven op woensdagochtend van 09:15 uur tot uiterlijk 11.30 uur en op maandagavond van 19.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur.

Alle trainingen beginnen met een warming-up, hierna volgt de eigenlijke training (het schema hiervoor zie je op de site). De training wordt uiteraard afgesloten met een cooling-down.

De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers, die wij intern opgeleid hebben. Wij gaan voor kwaliteit en blijven investeren in de opleiding van onze trainers. Zo kunnen we de kwaliteit blijven bieden die helpt om uw persoonlijke ambitie te realiseren.


We organiseren regelmatig activiteiten waarbij ook het sociale aspect aandacht krijgt. Het afgelopen jaar organiseerden wij o.a. de Strabrechtse Heideloop, de treinenloop en de ijsjesloop.


We zijn gehuisvest op Sportpark Brandevoort, Brandevoort 1, te Helmond. Voor de navigatie Blaakbeemden ingeven, die uitrijden tot de parkeerplaats.


Voor de hardlopers staan in Het Sporthuis twee kleedlokalen ter beschikking, waar zij kunnen douchen. De dames hebben kleedkamer 9 en de heren kleedkamer 10. Ongeveer 15 minuten voor aanvang van de training worden de kleedlokalen geopend. Bij aanvang van de training worden de kleedlokalen afgesloten tot aan het einde van de training. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor vermissing van achtergelaten eigendommen.


Afhankelijk van de datum waarop u lid wordt, wordt er contributie in rekening gebracht t/m juni of t/m december. De contributie is vooraf verschuldigd en wordt per half jaar in rekening gebracht, te weten in januari en in juli.


Het lidmaatschap kan opgezegd worden tegen het einde van elk halfjaar met inachtneming van opzegtermijn van tenminste één maand. Via de website kunt u uitschrijven.


Voor verdere bepalingen verwijzen wij naar het huishoudelijk reglement, dat u kunt raadplegen op de website.

Wij hopen dat u met veel plezier zult komen deelnemen aan onze trainingen.


Met vriendelijke groet,


Frank Brouwers,

Voorzitter Lopersgroep Brandevoort